Ελευθερίου Κ., Τάσσης Χ., ΠΑΣΟΚ Η άνοδος και η πτώση(;) ενός ηγεμονικού κόμματος, Εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα 2013

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Ελευθερίου Κ., Τάσσης Χ., ΠΑΣΟΚ Η άνοδος και η πτώση(;) ενός ηγεμονικού κόμματος, Εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα 2013 (EL)

Κωνσταντοπούλου, Μαρία

Δεν διατίθεται περίληψη. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη

Ελληνική γλώσσα

2016-04-13


Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (EPEKSA) (DE)

1790-9368
2459-4156
Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη; Τόμ. 10 Αρ. 1 (2015); 73-75 (EL)
Social Cohesion and Development; Vol. 10 No. 1 (2015); 73-75 (EN)

Copyright (c) 2016 Μαρία Κωνσταντοπούλου (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.