Καίτη Παπαρήγα-Κωσταβάρα, Βιασμός. Το έγκλημα, η δίκη, ο νόμος και οι κοινωνικές αντιλήψεις, Εκδόσεις Μεταίχμιο, Αθήνα 2007

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Καίτη Παπαρήγα-Κωσταβάρα, Βιασμός. Το έγκλημα, η δίκη, ο νόμος και οι κοινωνικές αντιλήψεις, Εκδόσεις Μεταίχμιο, Αθήνα 2007 (EL)

Καλτσόγια-Τουρναβίτη, Νίκη

Δεν διατίθεται περίληψη. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη

Ελληνική γλώσσα

2016-04-13


Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (EPEKSA) (DE)

1790-9368
2459-4156
Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη; Τόμ. 4 Αρ. 2 (2009): Έμφυλες διαστάσεις των δημόσιων πολιτικών; 229-231 (EL)
Social Cohesion and Development; Vol. 4 No. 2 (2009): The gender dimension of public policies; 229-231 (EN)

Copyright (c) 2016 Νίκη Καλτσόγια-Τουρναβίτη (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.