Ο Διαθρησκευτικός Διάλογος στην Ελλάδα: Η Συνάντηση Επιστήμης, Κοινωνίας και Πολιτικής μέσα από δύο Ημερίδες

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Ο Διαθρησκευτικός Διάλογος στην Ελλάδα: Η Συνάντηση Επιστήμης, Κοινωνίας και Πολιτικής μέσα από δύο Ημερίδες (EL)

Πανταζόπουλος, Σταύρος

Δεν διατίθεται περίληψη. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη

Ελληνική γλώσσα

2016-04-18


Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (EPEKSA) (DE)

1790-9368
2459-4156
Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη; Τόμ. 10 Αρ. 2 (2015); 169-171 (EL)
Social Cohesion and Development; Vol. 10 No. 2 (2015); 169-171 (EN)

Copyright (c) 2016 Σταύρος Πανταζόπουλος (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.