Η διατριβή του Ζαχαρία Δεμαθά «Θεωρίες της γαιοπροσόδου στους κλασικούς και στον Μαρξ ή Η χρησιμότητα της γαιοπροσόδου για την κατανόηση ορισμένων ζητημάτων της πολιτικής οικονομίας»

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ διατριβή του Ζαχαρία Δεμαθά «Θεωρίες της γαιοπροσόδου στους κλασικούς και στον Μαρξ ή Η χρησιμότητα της γαιοπροσόδου για την κατανόηση ορισμένων ζητημάτων της πολιτικής οικονομίας» (EL)

Δεδουσόπουλος, Απόστολος

Δεν διατίθεται περίληψη. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Φιλοσοφία, Ηθική, Θρησκεία (EL)


Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη

Ελληνική γλώσσα

2016-04-18


Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (EPEKSA) (EN)

1790-9368
2459-4156
Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη; Vol 10, No 2 (2015); 153-155 (EL)
Social Cohesion and Development; Vol 10, No 2 (2015); 153-155 (EN)

Copyright (c) 2016 Απόστολος Δεδουσόπουλος (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.