Η Αναμόρφωση της Διοίκησης στις Οικονομικές της Όψεις

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1997 (EL)
Η Αναμόρφωση της Διοίκησης στις Οικονομικές της Όψεις

Κουτσουμάρη, Αλίκη (1937-) (EL)

Παραλήπτης: Ελλάς. Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Κωνσταντίνος Σημίτης (EL)
Συγγραφέας χειρόγραφων σχολίων: Σπράος, Γιάννης (EL)

Έκθεση
Κείμενο

Αξιολόγηση του προσωπικού
Πολιτική απασχόλησης
Διοικητική οργάνωση
Αγορά της εργασίας
Δίκαιο
Απασχόληση και εργασία
Οικονομική ζωή
Δημόσια διοίκηση
Οικονομική πολιτική
Πολιτική ζωή
Δικαιώματα του πολίτη
αποδοχές
Απολαβές από την εργασία
Μισθός

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1997-10

A1S5_EkthGianSpr_F1T5

1997-1998 Εκθέσεις- Γιάννης Σπράος (EL)
1997-1998 Reports- Ioannis Spraos (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.