Η Αναμόρφωση της Διοίκησης στις Οικονομικές της Όψεις

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1997 (EL)
Η Αναμόρφωση της Διοίκησης στις Οικονομικές της Όψεις (EL)

Κουτσουμάρη, Αλίκη (EL)
Koutsoumari, Aliki (EN)

Παραλήπτης: Ελλάς. Πρωθυπουργός (1996-2004 : Σημίτης) (EL)
Συγγραφέας χειρόγραφων σχολίων: Σπράος, Γιάννης (EL)
Annotator: Spraos, I. (EN)
Recipient of letters: Greece. Prime Minister (1996-2004 : Simitis) (EN)

Έκθεση
Κείμενο

Αξιολόγηση του προσωπικού (EL)
Πολιτική απασχόλησης (EL)
Διοικητική οργάνωση (EL)
Αγορά της εργασίας (EL)
Δίκαιο (EL)
Απασχόληση και εργασία (EL)
Οικονομική ζωή (EL)
Δημόσια διοίκηση (EL)
Οικονομική πολιτική (EL)
Πολιτική ζωή (EL)
Δικαιώματα του πολίτη (EL)
Απολαβές από την εργασία (EL)
Μισθός (EL)
Economics (EN)
Law (EN)
Staff assessment (EN)
Labour market (EN)
Pay (EN)
Economic policy (EN)
Remuneration of work (EN)
Administrative structures (EN)
Public administration (EN)
Politics (EN)
Civil rights (EN)
Employment and working conditions (EN)
Employment policy (EN)


Ελληνική γλώσσα

1997-10

A1S5_EkthGianSpr_F1T5

1997-1998 Εκθέσεις- Γιάννης Σπράος (EL)
1997-1998 Reports- Ioannis Spraos (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.