40 Σημαντικά Σημεία Προγραμματισμού Α' Εξαμήνου 2003

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
40 Σημαντικά Σημεία Προγραμματισμού Α' Εξαμήνου 2003

χ.ο. (EL)

Συγγραφέας χειρόγραφων σχολίων: Ελλάς. Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Κωνσταντίνος Σημίτης (EL)

Δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία. Η ημερομηνία έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση.

Έκθεση
Κείμενο

Ολυμπιακοί αγώνες
Επικοινωνία και μόρφωση
Πολιτική απασχόλησης
Απασχόληση και εργασία
Βιομηχανία
Αθλητικές εγκαταστάσεις
Αθλητισμός
Οικονομική ζωή
Πολιτική ζωή
Ενέργεια
Δημόσια έργα
Εξωτερική πολιτική
Διεθνείς σχέσεις
Ενεργειακή πολιτική
Εκπαιδευτική πολιτική
Οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές
Πολιτική για την υγεία
Οικονομική πολιτική
Φορολογική πολιτική
Δημοσιονομική πολιτική
Αγορά
Γεωργική πολιτική
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Κοινωνικά θέματα
Ανεργία
Δημοσιονομικά

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

2003


1996-2004 Κυβερνητική πολιτική (EL)
1996-2004 Government policy (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.