Το πρόγραμμα του Κόμματος των Φιλελευθέρων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1954 (EL)
Το πρόγραμμα του Κόμματος των Φιλελευθέρων

Κόμμα Φιλελευθέρων (EL)

Δεν υπάρχει ακριβής αναφορά του ονόματος στο τεκμήριο. Η ταύτιση έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση. Δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία. Η ημερομηνία έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση.

Πρόγραμμα
Κείμενο

ελεύθερος επαγγελματίας
Επικοινωνία και μόρφωση
Απασχόληση και εργασία
Βιομηχανία
Μισθωτός
Οικονομική ζωή
Πολιτική ζωή
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
εθνική ασφάλεια
Διεθνείς σχέσεις
Πίστη
Φορολογία
Εκκλησία
Κοινωνική πολιτική
ΙΚΑ
δικαιοσύνη
Αγρότης
εμπόριο
Κόμμα Φιλελευθέρων
Πρόσφυγας
Οικονομική πολιτική
Βιοτεχνία
Στέγη
Ελευθέριο επάγγελμα
Παιδεία
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Κοινωνικά θέματα
Πολιτική ιδεολογία
Δημοσιονομικά

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1954

A1S1-4_PolKomSos_F1T86

1946-1993 Πολιτικά κόμματα- Σοσιαλισμός (EL)
1946-1993 Political parties- Socialism (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.