Υπολογιστικά μοντέλα αντίληψης ρυθμού: μοντέλο Longuet -Higgin & Lee και μοντέλο Povel & Essens.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Υπολογιστικά μοντέλα αντίληψης ρυθμού: μοντέλο Longuet -Higgin & Lee και μοντέλο Povel & Essens.

Σιδηράς, Χρήστος

Καμπουρόπουλος, Αιμίλιος

Διπλωματική εργασία

Μουσικό μέτρο και ρυθμός
Μουσική -- Ακουστική και φυσική
ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ / ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2007-07-20
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.