Το εξωτικό στοιχείο στην δυτική μουσική: ζητήματα αναπαράστασης της ετερότητας. Αισθητικές, κριτικές και αναλυτικές προσεγγίσεις σε ιστορική προοπτική.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Το εξωτικό στοιχείο στην δυτική μουσική: ζητήματα αναπαράστασης της ετερότητας. Αισθητικές, κριτικές και αναλυτικές προσεγγίσεις σε ιστορική προοπτική.

Κουκούλη, Αποστολία

Χάρδας, Κωνσταντίνος

Διπλωματική εργασία

ΙΣΤΟΡΙΚΗ / ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ
Μουσική ανάλυση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2016-03-17


2016-03-17T11:23:04Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.