Το μοτέτο στην Αναγέννηση: μελέτη της εξελικτικής πορείας του μουσικού είδους και αναλύσεις αντιπροσωπευτικών έργων.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Το μοτέτο στην Αναγέννηση: μελέτη της εξελικτικής πορείας του μουσικού είδους και αναλύσεις αντιπροσωπευτικών έργων.

Παπαγιαννάκη, Άννα

Νίκα-Σαμψών, Ευανθία

Διπλωματική εργασία

ΙΣΤΟΡΙΚΗ / ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ
Motets

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009-06-25


2016-05-13T12:57:49Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.