Το μοτέτο στην Αναγέννηση: μελέτη της εξελικτικής πορείας του μουσικού είδους και αναλύσεις αντιπροσωπευτικών έργων.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Το μοτέτο στην Αναγέννηση: μελέτη της εξελικτικής πορείας του μουσικού είδους και αναλύσεις αντιπροσωπευτικών έργων.

Παπαγιαννάκη, Άννα

Νίκα-Σαμψών, Ευανθία

Διπλωματική εργασία

ΙΣΤΟΡΙΚΗ / ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ
Motets

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009-06-25


2016-05-13T12:57:49Z*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)