δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗφάς αρνί κι ηρνήθης με.

Μαυρογιώργης, Χρυστόστομος (τραγούδι) = Mavrogiorgis,Chrisostomos (singer)
Καρναβά, Αγγελική (τραγούδι) = Karnava, Ageliki (singer)
Μαυρογιώργη, Πολυξένη (τραγούδι) = Mavrogiorgi, Polyxeni (singer)

Recording, oral

Ερωτικά
Ικαρία
Love songs

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2016-06-08


2016-06-08T08:16:29Z

Αρχείο Θέμελης, Δημήτριος = Archive Themelis, Dimitrios.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.