Πρωτοψάλτης Ιωάννης Κλωναρίδης: βιοεργογραφία στοιχεία και μουσικολογικές αναλύσεις επιλεγμένων έργων.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Πρωτοψάλτης Ιωάννης Κλωναρίδης: βιοεργογραφία στοιχεία και μουσικολογικές αναλύσεις επιλεγμένων έργων.

Ξουλόγης, Γεώργιος

Αλεξάνδρου, Μαρία

Διπλωματική εργασία

Ψάλτες (Εκκλησιαστική μουσική) -- Ελλάδα -- Βιογραφία
Μουσική ανάλυση
Ιωάννης Κλωναρίδης
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2011-06-30


2013-08-26T08:21:22Z*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)