Τραγούδια της Ανατολικής Ρωμυλίας στην περιοχή του Πολύκαστρου Κιλκίς.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Τραγούδια της Ανατολικής Ρωμυλίας στην περιοχή του Πολύκαστρου Κιλκίς.

Πούλου, Ευγενία

Καϊμάκης, Ιωάννης

Διπλωματική εργασία

Δημοτική μουσική -- Ελλάδα -- Ανατολική Ρωμυλία
ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ
Δημοτικά τραγούδια -- Ελλάδα -- Ανατολική Ρωμυλία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2007-10-10


2013-10-02T09:57:30Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.