Βασίλης Τσιτσάνης: ιστορική και μουσικολογική αναφορά στα γραμμοφωνημένα τραγούδια του 1940.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Βασίλης Τσιτσάνης: ιστορική και μουσικολογική αναφορά στα γραμμοφωνημένα τραγούδια του 1940.

Τσαϊρίδης, Στυλιανός

Κίτσιος, Γεώργιος

Διπλωματική εργασία

Τραγούδια, Νεοελληνικά -- Ελλάδα
Λαϊκή μουσική -- Ελλάδα
ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ
Τραγουδιστές -- Ελλάδα -- Βιογραφία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2014-03-05


2014-03-12T10:13:36Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.