Μουσικολογικές προσεγγίσεις του εορτασμού της Αγίας Παρασκευής της Ρωμαίας: μεταγραφή και ανάλυση επιλεγμένων τροπαρίων, συγκριτική μελέτη του δοξαστικού "Παρθενομάρτυς Αθληφόρε" και προσομοιακή μελέτη.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Μουσικολογικές προσεγγίσεις του εορτασμού της Αγίας Παρασκευής της Ρωμαίας: μεταγραφή και ανάλυση επιλεγμένων τροπαρίων, συγκριτική μελέτη του δοξαστικού "Παρθενομάρτυς Αθληφόρε" και προσομοιακή μελέτη.

Μαριόλου, Ευαγγελία

Διπλωματική εργασία

ΙΣΤΟΡΙΚΗ / ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ
Βυζαντινή μουσική

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2013-10-01
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.