Η διδασκαλία της σχολικής χορωδίας: έρευνα για τη σημασία, τις διδακτικές μεθόδους, τους κεντρικούς άξονες και τις θεμελιώδεις παραμέτρους στη χορωδιακή διδασκαλία των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Τρικάλων.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η διδασκαλία της σχολικής χορωδίας: έρευνα για τη σημασία, τις διδακτικές μεθόδους, τους κεντρικούς άξονες και τις θεμελιώδεις παραμέτρους στη χορωδιακή διδασκαλία των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Τρικάλων.

Κουτή, Ευαγγελία

Ζαφρανάς, Νικόλαος

Διπλωματική εργασία

Χορωδίες (Μουσική)
Σχολική μουσική -- Ελλάδα -- Διδασκαλία και μελέτη
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2014-10-23


2014-10-24T09:19:45Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.