Άγχος μουσικής επίδοσης: διερεύνηση της έννοιας, προσέγγιση βασικών παραμέτρων και προτεινόμενοι τρόποι αντιμετώπισης μέσα από έρευνα σε σπουδαστές πιάνου.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Άγχος μουσικής επίδοσης: διερεύνηση της έννοιας, προσέγγιση βασικών παραμέτρων και προτεινόμενοι τρόποι αντιμετώπισης μέσα από έρευνα σε σπουδαστές πιάνου.

Κιουμουρτζής, Ιωάννης

Ζαφρανάς, Νικόλαος

Διπλωματική εργασία

Music -- Performance -- Psychological aspects
Stress (Psychology)
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2015-02-27


2015-03-05T13:22:20Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.