Γιώργος Σαραντάρης και Τζιουζέππε Ουγκαρέττι: μια συγκριτική προσέγγιση των έργων τους

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο



Γιώργος Σαραντάρης και Τζιουζέππε Ουγκαρέττι: μια συγκριτική προσέγγιση των έργων τους (EL)
Giorgos Sarandaris et Giuseppe Ungaretti: une approche comparative de leurs oeuvres (FR)

Macrì, Gabriella

Δεν διατίθεται περίληψη. (EL)
Le poète grec Ghiorgos Sarandaris passa une grande partie de sa vie en Italie. Il connaissait la langue italienne et pouvait lire, en italien, les recueils de poésie de Ungaretti, et même aussi ses essais. Dans l'essai «Ritorno di Ungaretti» de 1938 on dirait que Sarandaris reprend les théories que le poète italien développait dans son écrit de 1926 «Innocenza e memoria». Mais ce n'est pas seulement l'«élément technique» le trait d'union avec la poétique d'Ungaretti: Sarandaris avait un intérêt particulier pour le symbolisme de sa poésie (que le même poète italien expliquait souvent dans ses essais) et pour l'écriture hermétique, au point d'en faire un modèle pour sa recherche poétique, peut-être pour une identification de caractère autobiographique. L'adoption du symbolisme de l'eau et des autres archétypes (soleil, miroir), est, d'après moi, de la plus grande importance. (FR)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Γλώσσες & Λογοτεχνία (EL)
Languages and Literature (FR)


Σύγκριση

Ελληνική γλώσσα

2017-01-31


Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (GCLA) (EL)

1105-1361
2241-1941
Σύγκριση; Vol 13 (2002); 200-225 (EL)
Comparison; Vol 13 (2002); 200-225 (EN)

Copyright (c) 2016 Gabriella Macrì (EN)



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.