αποθετήριο | 10.405 τεκμήρια

Φορέαςi : Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλονίκης  

Πάροχος υπηρεσίας : Βιβλιοθήκη Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.)  

Το Ιδρυματικό Καταθετήριο Εύρηκα!, το Ιδρυματικό Καταθετήριο Ανοιχτής Πρόσβασης του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, είναι ένα online αρχείο που περιλαμβάνει όλη την πνευματική παραγωγή του ιδρύματος, επιστημονική, ακαδημαϊκή, πολιτιστική, ιστορική και διοικητική, καθώς και λοιπές πληροφορίες που σχετίζονται άμεσα με το Ίδρυμα.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το OpenArchives.gr

Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας επιμέρους συλλογή:
Πτυχιακές εργασίες (4052), Πτυχιακές Εργασίες (3768), Δημοσιεύσεις μελών (1038), Πρακτικά Συνεδριάσεων (870), Βαθμολογικές καταστάσεις (163), Αρχεία αποφοίτων (147), Βιβλία (64), Αποφάσεις Αναθέσεων (39), Μεταπτυχιακές διατριβές (38), Απρίλιος - Ιούνιος 2003 (14), Απρίλιος-Ιούνιος 2007 (13), Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2003 (11), Τελικές εκθέσεις προγραμμάτων (11), Ιανουάριος-Μάρτιος 2006 (10), Ιανουάριος-Μάρτιος 2004 (9), Ιανουάριος-Μάρτιος 2003 (9), Ιανουάριος-Μάρτιος 2005 (8), Απρίλιος-Ιούνιος 2004 (8), Άλλες δημοσιεύσεις (8), Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2004 (7), Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2005 (7), Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2007 (7), Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2005 (7), Απρίλιος-Ιούνιος 2008 (7), Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2004 (7), Απρίλιος-Ιούνιος 2005 (7), Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2006 (6), Ιανουάριος-Μάρτιος 2008 (6), Ιανουάριος-Μάρτιος 2007 (6), Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2006 (6), Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2003 (6), Απρίλιος-Ιούνιος 2006 (6), Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2007 (5), Μεταπτυχιακές Διατριβές (3), Πολιτιστικά αντικείμενα (3), 1ο Intensive Programme OPEN-N (2), Έντυπα (1), Τεύχη (1), Ορκωμοσίες (1), Ιούλιος 2014 (1), Εργασίες Σεμιναρίων (1), Ιούνιος 2014 (1), Πρόγραμμα και σχετικά έντυπα (1), Κοινοτικά προγράμματα (1)