Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) έχει ως αντικείμενο την έρευνα της πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής, και πολιτιστικής ιστορίας του ελληνικού χώρου και των περιοχών που έδρασε ο Ελληνισμός, από την προϊστορική αρχαιότητα μέχρι και τη σύγχρονη εποχή. Το Ινστιτούτο προέκυψε το 2012 ως μετεξέλιξη των τριών ανθρωπιστικών ινστιτούτων του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΚΕΡΑ, ΙΒΕ και ΙΝΕ), των παλαιότερων ελληνικών ερευνητικών θεσμών για τις ιστορικές και φιλολογικές επιστήμες. Αναπτύσσει ερευνητικές δραστηριότητες που αποσκοπούν στη συγκρότηση και την διάχυση νέας γνώσης, καθώς και την κατάρτιση νέων ερευνητών, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εθνική αυτογνωσία και στη διεθνή επιστημονική συνεργασία στα πεδία που υπηρετεί. Οι ερευνητικές δράσεις του Ινστιτούτου είναι οργανωμένες σε τρείς τομείς: Τομέας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος Τομέας Βυζαντινών Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών


συλλογή | 641 τεκμήρια

Πάροχος υπηρεσίας : Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)  

Η έκδοση του περιοδικού άρχισε στο Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών (ΙΒΕ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) το 1966 με τον τίτλο ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ. Από τότε έχουν εκδοθεί δεκαεπτά τόμοι του περιοδικού, περίπου ένας κάθε δύο χρόνια. Το περιοδικό αποτελεί το βασικό όργανο δημοσίευσης της έρευνας που διεξάγεται στον Τομέα Βυζαντινών Ερευνών του ενοποιημένου πλέον (από το 2012) Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνώνείτε από το δικό του ερευνητικό προσωπικό, είτε από εξωτερικούς συνεργάτες. Το αντικείμενο των ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ήταν κυρίως η Βυζαντινή Ιστορία και η Φιλολογία, καθώς και η αρχειακή έρευνα. Το 2007 το ΙΒΕ επανεξέτασε τους στόχους του περιοδικού και αποφάσισε να επεκτείνει το αντικείμενό του και να προσκαλέσει τη διεθνή επιστημονική κοινότητα με αντικείμενο τις Βυζαντινές Σπουδές να συμμετάσχει με δημοσιεύσεις.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το OpenArchives.gr

 Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας ΕΚΤ τύπο τεκμηρίου:
Τμήμα περιοδικού (641), Τμήμα έκδοσης (641), Επιστημονικό άρθρο (626), Άρθρο (626), Κριτική (207), Βιβλιοκρισία / Βιβλιοπαρουσίαση (207), Παράρτημα (3)
Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας επιμέρους συλλογή:
Articles (419), Review Articles and Book Reviews (207), Bibliographical Notes (12), Appendix (3)

αποθετήριο | 301 τεκμήρια

Πάροχος υπηρεσίας : Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)  

The Historical Revue / La Revue Historique is an annual refereed journal of historical research in the human sciences published by the Institute for Neohellenic Research (INR) of the National Hellenic Research Foundation (NHRF) since 2004. It was established as a medium of communication and exchange of ideas with colleagues around the world. We invite original papers and critical perspectives from a wide range of fields within Modern Greek studies, but are not limited to it. Our intention is to provide a medium of dialogue and reflection in the broad field of historical study in the human sciences. In the effort to intensify scholarly dialogue the INR has decided to take advantage of electronic publishing to provide open access to the full content of the journal. A fully electronic publication management system ensures a speedy process, and offers authors the ability to follow the progress of their manuscripts through the publication process. Revised manuscripts of accepted articles are published immediately upon submission of the final version. Each volume comprises the total of the articles published during the year. The print edition appears at the end of every year. The National Documentation Centre (EKT), also part of the NHRF, provides publication management and technical support for the electronic publication of The Historical Revue / La Revue Historique.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το OpenArchives.gr

Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας επιμέρους συλλογή:
Articles (131), Critical Perspectives (72), Special Section (43), In Memoriam (8), Front matter/ ToC (6), Recent titles/Titres Récents (4), Book Reviews (4), Index to Volumes I-X (1)

αποθετήριο | 146 τεκμήρια

Πάροχος υπηρεσίας : Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)  

Το Ενημερωτικό Δελτίο του ΙΝΕ/ΕΙΕ είναι μια ετήσια περιοδική έκδοση που στόχο έχει την ενημέρωση της επιστημονικής κοινότητας για την όλη επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα του Ινστιτούτου και των ερευνητών του ενώ παράλληλα επιδιώκει να αποβεί όργανο επικοινωνίας μεταξύ των Νεοελληνιστών στην Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Το Ενημερωτικό Δελτίο εκδίδεται από το 1990.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το OpenArchives.gr

 Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας ΕΚΤ τύπο τεκμηρίου:
Τμήμα περιοδικού (146), Ενημερωτικό δελτίο (146), Τμήμα έκδοσης (146)
Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας επιμέρους συλλογή:
Catalogues (146)

αποθετήριο | 143 τεκμήρια

Πάροχος υπηρεσίας : Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)  

Τα Τετράδια Εργασίας (Τ.Ε.) ιδρύθηκαν το 1982 από τη διευθύντρια του ΚΝΕ/ΕΙΕ Λουκία Δρούλια, με εισήγηση του ερευνητή Τριαντάφυλλου Ε. Σκλαβενίτη, για να εξυπηρετήσουν την ανάγκη για γρήγορη και άνετη ανακοίνωση αποτελεσμάτων ερευνών του Ινστιτούτου.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το OpenArchives.gr

 Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας ΕΚΤ τύπο τεκμηρίου:
Τμήμα περιοδικού (143), Τμήμα έκδοσης (143), Επιστημονικό άρθρο (113), Άρθρο (113), Ευρετήριο / Κατάλογος (13), Τελευταίες σελίδες (10), Αρχικές σελίδες (7)
Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας επιμέρους συλλογή:
Articles (113), Catalogues (13), Back Matter (10), Front Matter (7)

αποθετήριο | 172 τεκμήρια

Πάροχος υπηρεσίας : Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)  

Τα Τεκμήρια δημοσιεύουν επιστημονικά άρθρα από το ευρύτερο γνωστικό πεδίο της αρχαιογνωσίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην αρχαία ιστορία, την επιγραφική, τη νομισματική, την τοπογραφία και την ιστορική γεωγραφία, καθώς και στη δημοσίευση, αναδημοσίευση ή αξιοποίηση επιγραφικών και νομισματικών τεκμηρίων. Όλες οι υποβαλλόμενες εργασίες, που εμπίπτουν στο πεδίο ενδιαφερόντων του περιοδικού, εξετάζονται υπό τον όρο ότι είναι πρωτότυπες και έχουν αποσταλεί προς δημοσίευση μόνο στα Τεκμήρια. Προς το παρόν, τα Τεκμήρια δεν δημοσιεύουν μεμονωμένες βιβλιοκρισίες. Οι γλώσσες δημοσίευσης είναι η ελληνική, αγγλική, γαλλική, γερμανική και ιταλική.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το OpenArchives.gr

 Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας ΕΚΤ τύπο τεκμηρίου:
Τμήμα περιοδικού (172), Επιστημονικό άρθρο (172), Άρθρο (172), Τμήμα έκδοσης (172)
Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας επιμέρους συλλογή:
Articles (172)