Το ανασταλτικό αποτέλεσμα των ενδίκων μέσων στην ποινική δίκη

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Suspension as a result of appeal and refutation
Το ανασταλτικό αποτέλεσμα των ενδίκων μέσων στην ποινική δίκη

Μαυροφόρου, Ιωάννα Μιχαήλ

Με την άσκηση των ενδίκων μέσων ενεργοποιείται το ανασταλτικό αποτέλεσμα. Αναστέλεται αφενός το κλείσιμο μιας υπόθεσης και αφετέρου η εκτέλεση μιας δικαστικής κρίσης. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα των ενδίκων μέσων
One of the results of appeal and refutation is the suspension which on the one hand restrains one case to come to an end and on the other hand prevents the execution of a judical judgement. It is one of the most importan results of appeal and refutation

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Criminal court
Execution
Refutation
Ποινική δίκη
Appeal
Εκτέλεση
Εφεση
Αναίρεση
Suspension
Αναστολή

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.