Η νέα μορφή της προκαταρκτικής εξέτασης (μετά τους νόμους 3160/2003 kai 3346/2005)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
The new form of the preliminary examination (after the laws 3160/2003 and 3346/2005)
Η νέα μορφή της προκαταρκτικής εξέτασης (μετά τους νόμους 3160/2003 kai 3346/2005)

Σεβαστίδης, Χαράλαμπος Θεμιστοκλή

Με τη μελέτη αυτή γίνεται προσπάθεια καταγραφής του σκοπού της προκαταρκτικής εξέτασης και ανάδειξης των συνεπειών της πλήρους ένταξης της διαδικασίας αυτής στο δικονομικό σύστημα.
In this publication the author gives a registration of the aim of the preliminary examination and shows the consequences of the complete integration of this procedure to the procedural system.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Preliminary examination
Suspect
Προκαταρκτική εξέταση
Υποπτος
Ποινική διαδικασία
Penal procedure

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-10-23T11:24:28Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.