Όψεις της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη Ρωσία, Ουκρανία και Γεωργία

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2000 (EL)

Όψεις της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη Ρωσία, Ουκρανία και Γεωργία

Χατζηπαναγιωτίδη, Άννα
Μακρή-Τσιλιπάκου, Μαριάνθη

Conference / Συνέδριο
info:eu-repo/semantics/conferenceObject

Πολυπολιτισμικότητα
Μαθητικός πληθυσμός
Διδακτικό δυναμικό
Εθνότητες
Στάσεις


Ελληνική γλώσσα

2013-09-03T13:48:35Z
2000


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Πρακτικά της ∆ιεθνούς ∆ιηµερίδας µε θέµα τη ∆ιδασκαλία της Ελληνικής ως ∆εύτερης/Ξένης Γλώσσας: Αρχές-Προβλήµατα-Προοπτικές, [2000] p.405-412 [Published Version]

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.