Η διαλεκτική και αποδεικτική μέθοδος στη θεολογία του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Η διαλεκτική και αποδεικτική μέθοδος στη θεολογία του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά

Πήλιουρης, Ιωάννης Γ.

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Βαρλαάμ Καλαβρός ca. 1290-1348
Γρηγόριος Παλαμάς, 1296-1359
Ontology
Γνώση, Θεωρία της (Θρησκεία)
Διάκριση των πνευμάτων
Platonic-Aristotelian philosophy
Ησυχασμός
Religion, Philosophy
Χριστιανική γνωσιολογία
Οντολογία
Πλατωνικοαριστοτελική φιλοσοφία
Hesychasm
Θρησκεία, Φιλοσοφία
Discernment of spirits
Knowledge, Theory of (Religion)
Christian Gnoseology


Ελληνική γλώσσα

2016
2016-05-17T06:26:23Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.