Η Δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου: οι προϋποθέσεις άσκησης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Η Δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου: οι προϋποθέσεις άσκησης

Τσιλώνης, Βίκτωρ Π.

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

The principle of complementarity
Irrelevance of official capacity
War crimes
Crime of aggression
Γενοκτονία
Τα θεμελιώδη εγκλήματα του ΔΠΔ
Εγκλήματα πολέμου
Immunities
΄Εγκλημα επίθεσης
Οι ασυλίες
Διεθνή ποινικά δικαστήρια
Genocide
ICC core crimes
Preconditions to the exercise of jurisdiction
Οι προϋποθέσεις άσκησης του άρ. 12 ΚΡΔΠΔ
International criminal courts
Η αρχή της συμπληρωματικότητας
Θέματα παραδεκτού
Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας
Issues if admissibility
Crimes against humanity
Έλλειψη συνεπειών λόγω υπηρεσιακής ιδιότητας


Ελληνική γλώσσα

2016
info:eu-repo/date/embargoEnd/2019-06-01
2016-05-17T06:59:22Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.