Ενόργανη Γυμναστική: Μηχανική-Τεχνική-Προασκήσεις-Βοήθεια-Λάθη. Επιστημονικές έρευνες στην ενόργανη γυμναστική.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Ενόργανη Γυμναστική: Μηχανική-Τεχνική-Προασκήσεις-Βοήθεια-Λάθη. Επιστημονικές έρευνες στην ενόργανη γυμναστική.

Σιάτρας, Θεοφάνης

info:eu-repo/semantics/book
Book / Βιβλίο

Biomechanics
Didactics of Gymnastics
Αθλητική Εμβιομηχανική
Sport Injuries
Διδακτική της Ενόργανης Γυμναστικής
Ενόργανη Γυμναστική
Αθλητικές Κακώσεις
Gymnastics


Ελληνική γλώσσα

2016
2016-06-21T15:22:42Z


University Studio Press, Θεσσαλονίκη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.