Εν οίκω και εν δήμω: Όψεις του ιδιωτικού και του δήμοσιου βίου μέσα από γραμματειακές και εικονογραφικές μαρτυρίες στην αρχαϊκή και κλασική εποχή

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Εν οίκω και εν δήμω: Όψεις του ιδιωτικού και του δήμοσιου βίου μέσα από γραμματειακές και εικονογραφικές μαρτυρίες στην αρχαϊκή και κλασική εποχή

Μανακίδου, Φλώρα
Μανακίδου, Ελένη

Το βιβλίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές που διδάσκονται θέματα του ιδιωτικού και δημόσιου βίου στην αρχαία Ελλάδα καθώς και θέματα αρχαίας εικονογραφίας και ερμηνευτικής. Συνδυάζει την περιγραφή και ανάλυση του αρχαιολογικού υλικού με την παράθεση και τον σχολιασμό αρχαίων γραπτών πηγών (λογοτεχνικών κειμένων και επιγραφών) που αντιστοιχούν στα επιμέρους εξεταζόμενα θέματα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από αρχάριους όσο και προχωρημένους προπτυχιακούς φοιτητές των αρχαιογνωστικών επιστημών (Αρχαιολογίας, Αρχαίας Ιστορίας, Κλασικής Φιλολογίας) αλλά και από εξειδικευμένους επιστήμονες που ασχολούνται με διάφορες πτυχές της αρχαίας ελληνικής κοινωνίας. Επίσης, μπορεί να βοηθήσει μεταπτυχιακούς φοιτητές των παραπάνω κλάδων που συγγράφουν εργασίες σχετικά με θέματα αγγειογραφίας, μικροτεχνίας, θρησκείας, θεσμών κλπ. Στο πλαίσιο της προοπτικής διδασκαλίας διατμηματικών μαθημάτων στη Φιλοσοφική Σχολή, που θα επιτρέπει τις ελεύθερες επιλογές μεταξύ διαφορετικών αρχαιογνωστικών αντικειμένων, το προτεινόμενο εγχειρίδιο επιδιώκει να καλύψει το σχετικό κενό με έναν συνδυαστικό και διαδραστικό τρόπο που θα κινεί το ενδιαφέρον φοιτητών με ξεχωριστές κατευθύνσεις. Στο βιβλίο περιέχονται ειδικές θεωρητικές γνώσεις καθώς και επεξεργασμένο εποπτικό και γραμματειακό υλικό για την κατανόηση και εμβάθυνση σε έννοιες όπως: - εικονογραφική ανάλυση - ερμηνευτική προσέγγιση - σημασιολογικά δεδομένα - εικονολογία - χρήση γραμματειακών πηγών Για την εμπέδωση των παρεχόμενων γνώσεων θα συνταχθούν ασκήσεις διαφόρων τύπων (περιγραφικές, αντιστοίχισης, ακροστιχίδες, αναγνώριση εικόνων)

info:eu-repo/semantics/book
Book / Βιβλίο

Ancient greece
Δημόσιος
Life
Ιδιωτικός
Private
Αρχαία Ελλάδα
Public
Βίος

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-11-23T08:48:18Z


Ελληνικά Ακαδημαϊκά Συγγράμματα και Βοηθήματα, Αθήνα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.