Εκφάνσεις του ιταλικού φιλελληνισμού κατά τη δεκαετία του 1820

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕκφάνσεις του ιταλικού φιλελληνισμού κατά τη δεκαετία του 1820

Μπίρταχας, Ευστάθιος

Ο ελληνικός επαναστατικός αγώνας συγχρονίζεται με την εκδήλωση των πρώτων κινημάτων της ιταλικής Παλιγγενεσίας (Risorgimento), γεγονός που συνδέει άρρηκτα τους πατριωτισμούς των δύο πλευρών. Ο συγγραφέας εστιάζει στην πρώτη φάση της οικοδόμησης μίας σημαντικής ιταλικής παράδοσης προσφοράς εθελοντικής στρατιωτικής υπηρεσίας (volontarismo) και διερευνά αφενός την ιδεολογική και πολιτική συγκρότηση των εξόριστων επαναστατών της δεκαετίας του 1820 και αφετέρου τις ιδέες και τα προγράμματα που αυτοί επεξεργάστηκαν αναφορικά με την ελληνική εθνική υπόθεση μεσούσης της επανάστασης. Από τη μελέτη αυτή προκύπτει πως η ιακωβινική και ναπολεόντεια εμπειρία, σε συνδυασμό με τις δικές τους εθνικές βλέψεις, οδήγησαν τους ιταλούς φιλέλληνες, και δη τους εξ Αγγλίας προερχόμενους κόμητες καρμπονάρους, στη διαμόρφωση μίας πολιτικής κουλτούρας που αντιτασσόταν στην υπεροπτική-αποικιοκρατική οπτική μερίδας των άγγλων του φιλελληνικού κομιτάτου του Λονδίνου και προσέβλεπε στην οικοδόμηση ενός ελληνικού έθνους-κράτους πάνω στις βάσεις της πολιτικής σταθερότητας και των ελεύθερων θεσμών. Η στρατηγική δε της ανάδειξης της ιδέας της μεσογειακής πολιτισμικής ισοτιμίας, της μεσογειακής αλληλεγγύης, του αδιάλειπτου ελληνοϊταλικού παραλληλισμού σε όλα τα επίπεδα και εν τέλει της διεθνούς προβολής του ιταλικού εθνικού προβλήματος μέσω της υπηρέτησης του αντίστοιχου ελληνικού –του δημοφιλέστερου εκείνη την εποχή στην Ευρώπη– συνιστά πράξη πολιτικού ιδεαλισμού, που προωθούσε την εμπέδωση της αξίας και της ενότητας του μεσογειακού πολιτισμού σε πρώτο χρόνο ή του ελληνολατινικού μετά την ήττα των συνταγματικών στην ιβηρική χερσόνησο˙ παράλληλα, προσδίδει στον ιταλικό φιλελληνισμό ιδιάζοντα χαρακτηριστικά και εξηγεί εν πολλοίς γιατί αυτός υπήρξε μακροβιότερος από τα υπόλοιπα ομόλογα κινήματα, μια και η εθελοντική παράδοση της δεκαετίας του 1820 θα ανανεωνόταν κατά το δεύτερο μισό του 19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα με τη συμμετοχή των ιταλών γαριβαλδινών εθελοντών στους ελληνικούς αλυτρωτικούς αγώνες της περιόδου.

Conference / Συνέδριο
info:eu-repo/semantics/conferenceObject

Greek Revolution
Ιταλικός Φιλελληνισμός
Carbonari
Φιλελεύθερη Διεθνής
Risorgimento
19th Century
Καρμπονάροι
Ελληνοϊταλικές Σχέσεις
Italian Philhellenism
Ελληνική Επανάσταση
Liberal International
19ος αιώνας,
Greek-Italian Relations

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2015
2018-02-11T14:01:55Z


Ηρόδοτος, Αθήνα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Φιλελληνισμός: Το ενδιαφέρον για την Ελλάδα και τους Έλληνες από το 1821 ως σήμερα, [2015] p.373-391
info:doi/Επιμέλεια:Α. Β. Μανδυλαρά, Γ. Β. Νικολάου, Λ. Φλιτούρης, Ν. Αναστασόπουλος
urn:ISBN:9789604851157

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.