Περί τῆς ἐκλογῆς δικαστικῶν και διοικητικῶν ἀρχῶν εἰς τήν νῆσον Κέρκυραν. Βενετοκρατία- Δημοκρατικοί Γάλλοι (1797-1799)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου (ΚΕΙΕΔ)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1975 (EL)

Περί τῆς ἐκλογῆς δικαστικῶν και διοικητικῶν ἀρχῶν εἰς τήν νῆσον Κέρκυραν. Βενετοκρατία- Δημοκρατικοί Γάλλοι (1797-1799)

Τουρτόγλου , Μενέλαος Α.

Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου

Επετηρίδα

Μεταβυζαντινό δίκαιο-Δημόσιο δίκαιο-Διοικητικό δίκαιο
Εκδόσεις πηγών του δικαίου
Μεταβυζαντινό δίκαιο-Δημόσιο δίκαιο-Πολιτειακοί θεσμοί


Ελληνική γλώσσα

1975
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.