Ἤθη και ἀνθρώπινες σχέσεις στην Κεφαλονιά τον ΙΣΤ΄ αἰώνα (Πληροφορίες ἀπό εἴκοσι δύο ανέκδοτα νοταριακά ἔγγραφα)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου (ΚΕΙΕΔ)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




1975 (EL)

Ἤθη και ἀνθρώπινες σχέσεις στην Κεφαλονιά τον ΙΣΤ΄ αἰώνα (Πληροφορίες ἀπό εἴκοσι δύο ανέκδοτα νοταριακά ἔγγραφα)

Πεντόγαλος , Γεράσιμος Η.

Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου

Επετηρίδα

Μεταβυζαντινό δίκαιο-Ποινικό δίκαιο-Ουσιαστικό δίκαιο
Εκδόσεις πηγών του δικαίου
Μεταβυζαντινό δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Δικονομικό
Μεταβυζαντινό δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Οικογενειακό δίκαιο
Μεταβυζαντινό δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Ενοχικό δίκαιο


Ελληνική γλώσσα

1975




*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.