Γρηγορίου Ἀκινδύνου, Ἀνέκδοτη πραγματεία περί (Κωνσταντίνου;) Ἀρμενοπούλου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου (ΚΕΙΕΔ)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1972 (EL)

Γρηγορίου Ἀκινδύνου, Ἀνέκδοτη πραγματεία περί (Κωνσταντίνου;) Ἀρμενοπούλου

Πιτσάκης , Κωνσταντίνος Γ.

Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου

Επετηρίδα

Βυζαντινό δίκαιο-Εκκλησιαστικό-Κανονικό δίκαιο
Εκδόσεις πηγών του δικαίου


Ελληνική γλώσσα

1972
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.