Εἰσαγωγή στὴν ἒκδοση Ἀναστασίας Σιφωνίου-Καράπα, Μενελάου Α. Τουρτόγλου, Σπυρίδωνος Ν. Τρωϊάνου, Μανουήλ Μαλαξοῦ Νομοκάνων, Κριτική ἒκδοσις τοῦ ἀρχικοῦ κειμένου (Πρόδρομος παρουσίασις τῶν πεὶ μνηστείας κεφ. ΣΞΘ΄-ΣΠΗ΄)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου (ΚΕΙΕΔ)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Εἰσαγωγή στὴν ἒκδοση Ἀναστασίας Σιφωνίου-Καράπα, Μενελάου Α. Τουρτόγλου, Σπυρίδωνος Ν. Τρωϊάνου, Μανουήλ Μαλαξοῦ Νομοκάνων, Κριτική ἒκδοσις τοῦ ἀρχικοῦ κειμένου (Πρόδρομος παρουσίασις τῶν πεὶ μνηστείας κεφ. ΣΞΘ΄-ΣΠΗ΄)

Ζέπος , Παναγιώτης Ι.

Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου

Επετηρίδα

Εκδόσεις πηγών του δικαίου
Μεταβυζαντινό δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Οικογενειακό δίκαιο


Ελληνική γλώσσα

1969-1970
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.