α) «Δόσις» κτήματος εἰς ἀσφάλειαν χρέους καί σύστασις κολλιᾶς ὑπέρ τοῦ δοτῆρος β) Ἀντί καταβολῆς δόσις, 1805 Νοεμβρίου 20 καί 1807 Ἰανουαρίου 30, Σίφνος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου (ΚΕΙΕΔ)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1956 (EL)
α) «Δόσις» κτήματος εἰς ἀσφάλειαν χρέους καί σύστασις κολλιᾶς ὑπέρ τοῦ δοτῆρος β) Ἀντί καταβολῆς δόσις, 1805 Νοεμβρίου 20 καί 1807 Ἰανουαρίου 30, Σίφνος

Πετρόπουλος , Γεώργιος Α.

Νομικά έγγραφα Σίφνου της συλλογής Γ. Μαριδάκη, 1684-1835 : μετά συμβολών εις την έρευναν του Μεταβυζαντινού Δικαίου εκδιδόμενα υπό Γεωργίου Α. Πετρόπουλου

Δυτικό μεσαιωνικό δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Εμπράγματο δίκαιο
Εκδόσεις πηγών του δικαίου
Μεταβυζαντινό δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Εμπράγματο δίκαιο
Μεταβυζαντινό δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Ενοχικό δίκαιο
Βυζαντινό δίκαιο-Αστικό δίκαιο- Εμπράγματο δίκαιο


Ελληνική γλώσσα

1956*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.