Ὁμολογία τοῦ Ἀντωνίου Γρυπάρη, 1764, Ἰανουαρίου 5, Σίφνος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου (ΚΕΙΕΔ)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1956 (EL)

Ὁμολογία τοῦ Ἀντωνίου Γρυπάρη, 1764, Ἰανουαρίου 5, Σίφνος

Πετρόπουλος , Γεώργιος Α.

Νομικά έγγραφα Σίφνου της συλλογής Γ. Μαριδάκη, 1684-1835 : μετά συμβολών εις την έρευναν του Μεταβυζαντινού Δικαίου εκδιδόμενα υπό Γεωργίου Α. Πετρόπουλου

Μεταβυζαντινό Δίκαιο-Διεθνές δίκαιο-Δημόσιο δίκαιο
Εκδόσεις πηγών του δικαίου
Μεταβυζαντινό δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Ενοχικό δίκαιο


Ελληνική γλώσσα

1956
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.