Κώδικας του Γεώργιου Βλασόπουλου, νοταρίου Βαθέως Ιθάκης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου (ΚΕΙΕΔ)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Κώδικας του Γεώργιου Βλασόπουλου, νοταρίου Βαθέως Ιθάκης

Παπαρρήγα-Αρτεμιάδη , Λυδία
Ζαπάντη , Σταματούλα
Αρναούτογλου , Ηλίας Ν.
Χατζάκης , Ιωάννης

Περίγραμμα Ιστορίας του Μεταβυζαντινού Δικαίου. Τα Ελληνικά κείμενα
Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών

Δάνειο
Πληρεξουσιότητα, πληρεξούσιο, «επιτροπικον (γράμμα)»
βεβαίωση είσπραξης
Απόφαση αιρετών κριτών
«αντίγιον»
Αποδοχή διανομής
Εγγύηση
επικύρωση πώλησης
Υιοθεσία
Διανομή
συμπλοιοκτησία
βεβαίωση παραλαβής
Προίκα, προικοσύμφωνο, «(αν)εγκλαβή», «αρεσκειά»
Συνυποσχετικό -ας
Διαθήκη
Απόδειξη
«σερμαγιά»
Ακύρωση διανομής
Υποθήκη
Κτηνοληψία, κτηνομίσθωση, «βούφορο», «σιδη(ε)ροκέφαλα», «φούρφορο»
Ανταλλαγή
«ρετζεβούτα»
Επιστροφή προίκας
Δωρεά, «αφιέρωση», «βαπτιστίκ(ι)ον», «μπενεφίκιον», «προσήλωση», «ψυχικό», «ψυχοδώρο»
Επιβεβαίωση
Ανάκληση πώλησης
«κομπρομέσο»
αγορά ακινήτου
Απόσβεση υποθήκης
«αλλαξία»
Ναυτική συντροφία
Πώληση
Μίσθωση αγροτικού κτήματος ή άλλου προσοδοφόρου αντικειμένου
εξόφλησης
Δωρεά εν ζωή
Συμβιβασμός, «διαλλαγή», «κομπρομέσο(ν)»
«εξοφλητικον γράμμα»


Ελληνική γλώσσα

2011

243

[Τοπωνύμιο Ιθάκη Νομός Κεφαλληνίας και Ιθάκης Geonames Ithaki, Ionian Islands, Greece Γεωγραφικό πλάτος 38.36567 Γεωγραφικό μήκος 20.7155]
Αθήνα
Ιθάκη
[Τοπωνύμιο Αθήνα Νομός Αττικής Geonames Αθήνα, Attica, Greece Γεωγραφικό πλάτος 37.97945 Γεωγραφικό μήκος 23.71622]

1636-1648*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.