Νομικά ἔγγραφα τῆς ἐπί τῆς δικαιοσύνης γραμματείας τῆς καποδιστριακής ἐποχῆς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου (ΚΕΙΕΔ)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1954 (EL)

Νομικά ἔγγραφα τῆς ἐπί τῆς δικαιοσύνης γραμματείας τῆς καποδιστριακής ἐποχῆς

Βισβίζης , Ιάκωβος Τ.

Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου

Επετηρίδα

Δίκαιο μετεπαναστατικής και καποδιστριακής περιόδου-Δημόσιο δίκαιο-Διοικητικό δίκαιο
Βυζαντινό δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Ενοχικό δίκαιο
Δίκαιο μετεπαναστατικής και καποδιστριακής περιόδου-Δημόσιο δίκαιο-Δημοσιονομικό δίκαιο
Εκδόσεις πηγών του δικαίου
Δίκαιο μετεπαναστατικής και καποδιστριακής περιόδου-Διεθνές δίκαιο-Ιδιωτικό δίκαιο
Δίκαιο μετεπαναστατικής και καποδιστριακής περιόδου-Διεθνές δίκαιο-Δημόσιο δίκαιο
Βυζαντινό δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Δικονομικό


Ελληνική γλώσσα

1954
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.