Ἡ πρώτη ἐν Ἑλλάδι Εἰσαγγελική Ἀγόρευση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου (ΚΕΙΕΔ)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1954 (EL)

Ἡ πρώτη ἐν Ἑλλάδι Εἰσαγγελική Ἀγόρευση

Βισβίζης , Ιάκωβος Τ.

Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου

Επετηρίδα

Δίκαιο μετεπαναστατικής και καποδιστριακής περιόδου-Δημόσιο δίκαιο-Πολιτειακοί θεσμοί
Εκδόσεις πηγών του δικαίου
Δίκαιο μετεπαναστατικής και καποδιστριακής περιόδου-Δημόσιο δίκαιο-Συνταγματικό δίκαιο


Ελληνική γλώσσα

1954
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.