Το νέο σύστημα δικαίου στη Μακεδονία. Μετά και Κατά την Απελευθέρωση των Νέων Χωρών από τον οθωμανικό ζυγό

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου (ΚΕΙΕΔ)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Το νέο σύστημα δικαίου στη Μακεδονία. Μετά και Κατά την Απελευθέρωση των Νέων Χωρών από τον οθωμανικό ζυγό

Νάκος , Γεώργιος Π.

Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου

Επετηρίδα

Δίκαιο του νέου ελληνικού κράτους-Δημόσιο δίκαιο-Δημοσιονομικό δίκαιο
Δίκαιο του νέου ελληνικού κράτους-Διεθνές δίκαιο-Ιδιωτικό δίκαιο
Δίκαιο του νέου ελληνικού κράτους-Διεθνές δίκαιο-Δημόσιο δίκαιο
Δίκαιο του νέου ελληνικού κράτους-Δημόσιο δίκαιο-Διοικητικό δίκαιο
Δίκαιο του νέου ελληνικού κράτους-Αστικό δίκαιο-Γενικές Αρχές
Δίκαιο του νέου ελληνικού κράτους-Αστικό δίκαιο-Ενοχικό δίκαιο
θεωρία και μεθοδολογία του δικαίου
Ιστοριογραφία
Δίκαιο του νέου ελληνικού κράτους-Αστικό δίκαιο-Εμπράγματο δίκαιο
Δίκαιο του νέου ελληνικού κράτους-Αστικό δίκαιο-Πολιτική Δικονομία


Ελληνική γλώσσα

2016
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.