Συνταγμάτιον Νομικόν Αλεξάνδρου Ιωάννου Υψηλάντη Βοεβόδα ηγεμόνος πάσης Ουγγροβλαχίας: 1780 : εκδιδόμενον μετ΄ εισαγωγής και ιστορικής ανασκοπήσεως των εν αυτώ θεσμών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου (ΚΕΙΕΔ)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1936 (EL)
Συνταγμάτιον Νομικόν Αλεξάνδρου Ιωάννου Υψηλάντη Βοεβόδα ηγεμόνος πάσης Ουγγροβλαχίας: 1780 : εκδιδόμενον μετ΄ εισαγωγής και ιστορικής ανασκοπήσεως των εν αυτώ θεσμών

Ζέπος , Παναγιώτης Ι.

Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών


Ελληνική γλώσσα

1936

Δ, Αριθμός 2

Γραφείον Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.