'Επιδράσεις τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ καί ἰδία τοῦ ἀττικοῦ δικαίου εἰς τάς περί μοιχείας διατάξεις τοῦ ρωμαϊκοῦ και τοῦ βυζαντινοῦ δικαίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου (ΚΕΙΕΔ)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1976 (EL)
'Επιδράσεις τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ καί ἰδία τοῦ ἀττικοῦ δικαίου εἰς τάς περί μοιχείας διατάξεις τοῦ ρωμαϊκοῦ και τοῦ βυζαντινοῦ δικαίου

Τουρτόγλου , Μενέλαος Α.

Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου

Επετηρίδα

Βυζαντινό δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Οικογενειακό δίκαιο
Δίκαιο της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας-Ποινικό Δίκαιο-Ουσιαστικό δίκαιο
Δίκαιο της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας-Αστικό δίκαιο-Οικογενειακό δίκαιο


Ελληνική γλώσσα

1976*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.