Συμβολή εἰς τήν ἔρευναν τῶν ὑπό τῶν βυζαντινῶν αὐτοκρατόρων παρεχομένων ἐνόρκων ἐγγυήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου (ΚΕΙΕΔ)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1965 (EL)

Συμβολή εἰς τήν ἔρευναν τῶν ὑπό τῶν βυζαντινῶν αὐτοκρατόρων παρεχομένων ἐνόρκων ἐγγυήσεων

Τρωιάνος , Σπ. Ν.

Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου

Επετηρίδα

Βυζαντινό δίκαιο-Εκκλησιαστικό-Κανονικό δίκαιο-Εκκλησιαστική δικονομία
Βυζαντινό δίκαιο-Δημόσιο Δίκαιο-Πολιτειακοί θεσμοί
Βυζαντινό δίκαιο-Διεθνές δίκαιο-Δημόσιο δίκαιο


Ελληνική γλώσσα

1965
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.