Εγκόλπιον Λειτουργικόν ήτοι αι Θείαι και Ιεραί Λειτουργίαι Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Βασιλείου του Μεγάλου και αι Προηγιασμέναι

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού (ΚΕΙΝΕ)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1911 (EL)

Εγκόλπιον Λειτουργικόν ήτοι αι Θείαι και Ιεραί Λειτουργίαι Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Βασιλείου του Μεγάλου και αι Προηγιασμέναι

ΔημοσίευσηΕν Οδησσώ: Ελληνικόν Βιβλιοπωλείον, 1911

Λειτουργικά Κείμενα


Αρχαία ελληνική γλώσσα

1911
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.