Μνημεία της Ελληνικής Ιστορίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού (ΚΕΙΝΕ)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)

Γαρδίκα - Κατσιαδάκη , Ελένη
Correspodence between the Foreign Office and the British Embassy and Consulates in the Ottoman Empire 1820-1833. Foreign Office 78/97-221, 1820-1833 A Descriptive list, Volume I
Μνημεία της Ελληνικής Ιστορίας

Γαρδίκα - Κατσιαδάκη , Ελένη
Πρεβελάκης , Ελευθέριος

Οθωμανική περίοδος
Συνθήκες
Πρωτόκολλα
Ελληνική Επανάσταση
Διπλωματία
Διεθνείς Σχέσεις


Αγγλική γλώσσα

2003

Ακαδημία Αθηνών. Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.