Μέτρηση εικόνας στα καταστήματα τροφίμων(store image)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Μέτρηση εικόνας στα καταστήματα τροφίμων(store image)

Ράπτη, Κωνσταντίνα-Ειρήνη

Η πτυχιακή αυτή εργασία αποτελεί μια έρευνα αγοράς η οποία έχει διεξαχθεί με σκοπό να κατανοήσουμε την συμπεριφορά των καταναλωτών έναντι στην εικόνα των καταστημάτων πώλησης τροφίμων. Από την πολύμηνη αυτή έρευνα, αποκόμισα καλές εντυπώσεις αλλ ά και γνώσεις για το πως διεξάγεται μια έρευνα αγοράς και πως μέσα από μια τέτοια έρευνα μπορούν να βγουν συμπεράσματα για τις προτιμήσεις των καταναλωτών. Η έρευνα αγοράς είναι μια τεχνική του marketing και μέσω του ερωτηματολογίου που έχει συνταχθεί θα μπορούν να εξαχθούν όλες τις πληροφορίες που χρειαζεται η έρευνα.

Thesis
NonPeerReviewed

Τρόφιμα
Καταναλωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.