Διαχείριση ολικής ποιότητας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Διαχείριση ολικής ποιότητας

Παπάζογλου, Κυριακή

Το περιεχόμενο της εργασίας αρχίζει από μία γενική και ιστορική αναφορά στις διάφορες έννοιες της ποιότητας. Παρουσιάζονται οι σημαντικές έννοιες της σημασίας του πελάτη, θεμελιώδες έννοιες της διοίκησης της ολικής ποιότητας και η τριλογία του Juran, αντίστοιχα. Αναπτύσσουν την μεθοδολογία της διαχείρισης της ολικής ποιότητας, τις τεχνικές και εργαλεία αξιολόγησης, και το κόστος της ολικής ποιότητας. Καλύπτει τους σημαντικότερους οργανισμούς και πρότυπα σχετικά με την ποιότητα. Τέλος παρουσιάζεται μία λεπτομερής σύγκριση μεταξύ των προτύπων ISO 9001 και ISO 9004, καθώς το πρώτο περιέχει απαιτήσεις για την διαχείριση της ποιότητας με κύριο στόχο την πιστοποίηση των οργανισμών (εταιρειών) και το δεύτερο περιέχει πρόσθετες απαιτήσεις με στόχο να προσεγγίσει την διαχείριση της ολιικής ποιότητας.

Thesis
NonPeerReviewed

Διοίκηση oλικής ποιότητας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.