Προσδιορισμός εκπομπών ρύπων από καύση μειγμάτων: diesel, biodiesel με γεννήτρια

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Προσδιορισμός εκπομπών ρύπων από καύση μειγμάτων: diesel, biodiesel με γεννήτρια

Γούτσος, Όμηρος

Το θεωρητικό κομμάτι της εργασίας θα ασχοληθεί με την τεχνολογία κινητήρων, τις εκπομπές των καυσαερίων από τους κινητήρες αλλά και την επίδραση των καυσαερίων στο περιβάλλον. Στη συνέχεια θα οριστούν τα βιοκαύσιμα και το βιοντήζελ και θα παρατεθεί η ισχύουσα νομοθεσία. Για να επιτευχθεί ο σκοπός της εργασίας μας διεξαγάγαμε έρευνα, η οποία περιελάμβανε μετρήσεις σε 11 διαφορετικούς ρύπους σε μια ντιζελομηχανή στην οποία μεταβάλαμε την ένταση του ρεύματος από 0 – 160 amper. Οι μετρήσεις έγιναν για 4 διαφορετικά μείγματα βιοντίζελ (0%, 20%, 50% και 100%). Από την παρούσα έρευνα συμπεράναμε ότι το βιοντίζελ με 100% περιεκτικότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί έναντι του κλασικού ντίζελ κάτω από προϋποθέσεις για εμπορική χρήση. Πιθανότατα σε συγκεκριμένες βιομηχανικές ανάγκες με συγκεκριμένες προδιαγραφές.

Thesis
NonPeerReviewed

Κινητήρες
Βιοκαύσιμα
Καυσαέρια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.