Η καλλιέργεια της πατάτας στο νομό Σερρών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2002 (EL)
Η καλλιέργεια της πατάτας στο νομό Σερρών

Μυρωνίδης, Νικόλαος

Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την καλλιέργεια της πατάτας στο Ν. Σερρών. Αρχικά διαπραγματεύεται την ιστορική εξέλιξη της πατάτας σε συνδυασμό με οικονομικούς παράγοντες και τον σκοπό της καλλιέργειας αυτής. Ενδιαφέρον παρουσιάζει στη σημείο αυτό αφενός η χημική σύσταση και η ενεργειακή αξία των κονδύλων και αφετέρου οι κλιματικές και εδαφικές απαιτήσεις της. Κατόπιν ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται με το παρόν σύγγραμμα, στις γεωργοοικονομικές συνθήκες του Ν. Σερρών και συγκεκριμένα η γεωγραφική θέση του Νομού, οι κλιματολογικές, εδαφολογικές και κοινονικοοικονομικές συνθήκες κάτω από τις οποίες παράγεται η πατάτα. Γίνεται εκτενής αναφορά στον πληθυσμό, τους οικισμούς και τις συγκοινωνίες του Νομού. Παρατίθενται γεωργικές οργανώσεις, υπηρεσίες, οργανισμοί και βιομηχανίες, από τους οποίους προκύπτουν και τα οικονομικά στοιχεία της περιοχής.

Thesis
NonPeerReviewed

Οπωροκηπευτικά - Βιομηχανία και εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2002


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.