Πιστοποίηση ποικιλιών φασολιών Καστοριάς: γίγαντες, ελέφαντες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Πιστοποίηση ποικιλιών φασολιών Καστοριάς: γίγαντες, ελέφαντες

Κώτσιας, Ανδρέας

Η παρούσα εργασία αφορά στην πιστοποίηση ποικιλιών στα φασόλια Γίγαντες και Ελέφαντες Καστοριάς. Περιγράφονται, ο στόχος, ο προγραμματισμός και οι εργασίες που εφαρμόσθηκαν κατά το πρώτο έτος εγκατάστασης των πειραματικών αγρών, στα πλαίσια ενός τριετούς σχεδιασμού επανάληψης του πειράματος. Καταγράφεται η σημασία πιστοποίησης των ποικιλιών, καθώς και τα προσδοκώμενα οφέλη για το προϊόν. Γίνεται δε αναλυτική παρουσίαση των εργασιών στους πειραματικούς αγρούς, από την σπορά μέχρι και τη συλλογή, καθώς και των ερευνητικών παρατηρήσεων και παρεμβάσεων που εφαρμόσθηκαν. Ακολούθως, γίνεται περιγραφή των μετασυλλεκτικών εργασιών,που πραγματοποιήθηκαν στο Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών και Βοσκών Λάρισας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.).

Thesis
NonPeerReviewed

Φασόλια
Ποιοτικός έλεγχος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.