Ο ελληνικός κόκκινος κρόκος (Crocus sativus L.)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Ο ελληνικός κόκκινος κρόκος (Crocus sativus L.)

Νατσιού, Μαρία

Η παρούσα πτυχιακή εργασία "Ο Ελληνικός κόκκινος κρόκος ( crocus sativus L .)", αποσκοπεί να παρουσιάσει στον αναγνώστη ένα άγνωστο φυτό, το προϊόν του οποίου έχει παγκόσμιο ενδιαφέρον, τόσο στο εμπόριο όσο και στην ιατρική, φαρμακευτική, βαφική και την ζαχαροπλαστική. Παράλληλα, συμβάλει θετικά στη διερεύνηση των προβλημάτων της καλλιέργειας και εμπορίας του φυτού κρόκου. Για τη σύνταξη αυτής της εργασίας, όλο το απαραίτητο υλικό συλλέχτηκε με τη βοήθεια των προοδευτικών καλλιεργητών του κρόκου, ερευνητών και των αρμοδίων υπηρεσιών, ώστε η γνωριμία του αναγνώστη με το φυτό κροκό να γίνει δυνατή. Η κροκοκαλλιέργεια με τις περιορισμένες δυνατότητες επέκτασης της, δεν επηρεάζει αισθητά, όπως άλλα γεωργικά προϊόντα, το εθνικό εισόδημα. Δίνει, όμως το μέτρο των απεριορίστων δυνατοτήτων της συλλογικής προσπάθειας για τη βελτίωση του αγροτικού εισοδήματος.

Thesis
NonPeerReviewed

Κρόκος (Φυτό) - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.